neus riera Facilitadora d'ordre i benestar
Español
Español

Disposada a posar ordre i felicitat a la teva vida ?

Disposada a posar ordre i felicitat a la teva vida ? - neus riera

 Si estàs decidida a passar a l'acció t'asseguro que no serà un camí fàcil. No es tracta de moure coses d'una banda a l'altra o de fer tria. Durant el procés viatjaràs al passat amb tot el que això remou, prendràs conciència del teu present amb totes les consequències que això comporta i te n'adonaràs que el futur encara no és una realitat.

Si estás decidida a pasar a la acción te aseguro que no será un camino facil. No se trata de mover cosas de un sitio a otro o de seleccionar. Durante el proceso viajarás al pasado con todo lo que eso remueve, tomarás conciencia de tu presente con todas las consecuencias que eso comporta y te darás cuenta que el futuro todavía no es una realidad.

El sistema de treball que utilitzo es pot resumir en trobar l'equilibri entre l'espai que disposem i les coses que acumulem,  molt sentit comú per trobar la ubicació ideal per a cada cosa , intuïció per aconseguir que millori un espai caòtic, "tips" per facilitar l'emmagatzematge,  consells d'organització per poder  disfrutar de  més temps lliure,  i el més important, si tens problema d'espai,  que aprenguis a quedar-te només amb el que necessites i té un valor sentimental important per a tu.

El sistema de trabajo que utilizo se puede resumir en encontrar el equilibrio entre el espacio que dispones y las cosas que acumulas, mucho sentido común para encontrar la ubicación ideal para cada cosa, intuición para conseguir que mejore un espacio caótico, " tips" para facilitar el almacenamiento, consejos de organización para poder disfrutar de más tiempo libre , y lo más importante, si tienes problema de espacio, que aprendas a quedarte solamente con lo necesario y con lo que tiene un valor sentimental importante para ti.

Podrás triar entre organitzar la casa sencera de cop o començar per un espai concret com pugui ser la sala d'estar o menjador, habitació  infantil o juvenil, habitació principal , vestidor , cuina, bany, estudi,  rebedor , traster , soterrani o garatge.

Podrás escoger entre  organizar la casa entera de una vez o empezar por un espacio concreto como la sala de estar o comedor, habitación infantil o juvenil, habitación principal, vestidor, cocina, baño, estudio, recibidor, trastero, sótano o garaje.

 

No aprendrás res que no estigui ja escrit, però el important és saber-ho !

No aprenderás nada que no esté ya escrito, pero lo importante es saberlo!

Ordre i felicitat van de la mà

Ordre i felicitat van de la mà - neus riera

La consequència immediata és que arriba un moment en que ja no és necessari ordenar,  i passa perquè deixes d'acumular coses innecessàries i només circulen les necessàries. 

La consecuencia inmediata es que llega un momento que ya no es necesario ordenar, y ocurre porque dejas de acumular cosas innecesarias y sólo circulan las necesarias.

Haver trobat un lloc per a cada cosa i que cada cosa estigui al seu lloc, en definitiva , et millora la vida,  ,  gaudeixes de  benestar, et sents  còmoda , estalvies , facilites la neteja,  valores el que tens i sobretot ho disfrutes.

Haber encontrado un sitio para cada cosa y que cada cosa esté en su sitio, en definitiva, te mejora la vida, disfrutas de bienestar, te sientes cómoda, ahorras, facilitas la limpieza, valoras lo que tienes y sobretodo lo disfrutas.

primera visita gratuïta

primera visita gratuïta - neus riera

 

 

 

Saber què se n'espera

Saber qué se espera

  

Revisar l'estil de vida actual

Revisar el estilo de vida actual

 

 Planificar l'estratègia

 Planificar la estrategia

SERVEIS i TARIFES

SERVEIS i TARIFES - neus riera

SESSIONS ÚNIQUES: 

L' o. p.  ajuda a començar el treball   ( durada mínima 2h ) Treballarem pautes i procés junts/es perquè puguis seguir pel teu compte.

La o.p. ayuda a empezar el trabajo ( duración mínima 2h ) Trabajaremos pautas y proceso juntos/as para que después puedas seguir por tu cuenta.

  

MULTI-SESSIONS  

Treball amb l'o. p.  de principi a fi   ( durada aprox de 3 a 4h per sessió ) Treballarem junts/tes d'inici a fi  tot el procés d'organització que haguem pactat.

Trabajo con la o.p. de principio a fin  ( duración aprox de 3 a 4h por sesión ) Trabajaremos juntos/as de inicio a fin todo el proceso de organización acordado.

  

CONSULTORIA ON LINE   ( a partir d' 1 h )

Podem treballar sessions, multi-sessions o tallers des de qualsevol lloc on et trobis

Podemos trabajar sesion, multi-sessiones o talleres desde cualquier sitio donde te encuentres.

 

HOUSE TOUR  ( a partir de 2 h )

Ens passejarem juntes per tots els espais de casa teva i t'assessoraré al moment de tot allò que pots millorar i com aconseguir-ho.

Nos pasearemos juntas por todos los espacios de tu casa y te asesoraré al instante de todo aquello que puedas mejorar y como conseguirlo.

 

TALLERS  Passem 2h30' d' ordre i felicitat  parlant de pautes, procés, "mantres", "tips", plegat vertical, armari càpsula, menús i rutines.

TALLERES  Pasamos 2h30' de ordre i felicitat hablando de pautas, proceso, "mantras", "tips", doblado vertical, armario cápsula, menus y  rutinas. 

 

TAULA RODONA     Durant 1h30' parlarem de tot allò que us interessi saber per aconseguir  ordre i felicitat a les vostres llars.

MESA REDONDA     Durante 1h30 hablaremos de todo aquello que os interese saber para conseguir ordre i felicitat en vuestros hogares.

 

 

 

Qualsevol d'elles és una molt bona opció per regalar-te o perquè regalis.

Cualquiera de ellas és una muy buena opción para regalarte o para que regales.

 

TARIFA :

Cada client és únic i les seves necessitats també, per tant, es podrà concretar el cost una vegada fet el diagnòstic valorant la durada estimada del projecte. 

Cada cliente es único y sus necesidades también, por tanto, se podrá concretar el coste una vez hecho el diagnóstico valorando la duración estimada del proyecto.

 

 

 

 *si cliques sobre aquest collage podràs veure una divertida aparició a Radio Badalona.

 

 

 

Ordre i felicitat van de la mà

Ordre i felicitat van de la mà - neus riera

Hi ha un abans i un després , una transformació en la teva manera de pensar i en definitiva, un alliberament.

 

Hay un antes y un después, una transformación en tu modo de pensar y en definitiva , una liberación.